Aniversarea depoului CFR Craiova- 75 de ani

Nucleul subiectului de astăzi îl constituie aniversarea depoului CFR Craiova, ultimul depou construit pe malul stâng al Jiului, din dorința și mai ales necesitatea extinderii segmentului feroviar în Oltenia în contextul creșterii continue a transportului feroviar în acea perioadă pe întreg teritoriul țării.

ED 069 (ex. EA 856) a depoului Craiova si ED 031 (ex. EA 306) a depoului Simeria cu TALS-uri la intrarea în Blaj, județul Alba, CFR-Istorie și cotidian, iulie 2021
Începuturile depoului din Bănie încep la 7 ani de la nașterea a ceea ce astăzi este CFR, sub forma Direcției Princiare a Căilor Ferate Române, mai precis în 1887 . Atunci se construiește primul depou din Craiova alături de altele 6 principale și 13 secundare care deserveau rețeaua feroviară de la acea vreme. În anul înființării, depoul Craiova deținea locomotive tip Schemnitz ca 5 ani mai târziu să primească în dotare și primele locomotive de categoria 2- 4 cunoscute și sub titulatura de Orleans – Hanovra, locomotive la bază austriece destinate pentru trenurile de persoane. Odată cu trecerea anilor depoul craiovean a început să se dezvolte, astfel că la începutul anilor 1900 deținea 8 locomotive împărțite în mod egal pentru trenurile de călători și respectiv marfă. Până la declanșarea celei de-a doua conflagrații mondiale depoul Craiova și-a mărit materialul rulant de tracțiune, ajungând la un total de 10 locomotive destinate trenurilor de călători, locomotive seria 130.000 și încă 5 locomotive pentru transportul mărfurilor, majoritatea acestora din urmă seria 40.000. Acestora li s-a adăugat și 3 locomotive care erau utilizate pentru manevre în stația Craiova.
Din cauza vremurilor tulburi cauzate de cele două războaie mondiale și a situației economice, condițiile de muncă și dotările depoului la acea vreme erau precare. Iluminat necorespunzător, timp foarte îndelungat pentru încălzirea locomotivelor realizată cu tufuri de bumbac arse,miros greu de suportat rezultat din arderea păcurii, sobe improvizate, eliminarea fumului din hale foarte greu sunt câteva motive solide care au stat la baza construirii noului depou la standarde mai înalte, lucru concretizat la 7.03.1948. Acestora li se adaugă și creșterea exponențială din 1945 a numărului de locomotive din depoul Craiova,creștere rezultată în urma restructurării unor depouri de pe regionala craioveană. În mod automat numărul muncitorilor și a mecanicilor s-a dublat, mai ales că cererea de transport era din ce în ce mai mare atât pentru călători cât și pentru marfă.
Noul depou CFR Craiova a fost inaugurat la 7 martie 1948, dată la care Director General al CFR era Chivu Stoica. Membru de seamă al Partidului Comunist Român, cu înalte funcții în statul român după șefia Căilor Ferate Române. A fost prim-ministrul României timp de 6 ani și Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România timp de 2 ani, fiind înlocuit de însuși Nicolae Ceaușescu în 1967. Desigur, “rădăcinile feroviare” ale lui Chivu Stoica iau naștere încă din tinerețe, de la 25 de ani. Acesta a fost o figură importantă în cadrul Grevelor de la Atelierele CFR Grivița din 1933. Participant activ la Grivița Roșie 1933, a fost și condamnat în același an la închisoare pentru cele întâmplate în uzină.
Chivu Stoica, DG al CFR la 7.03.1948
Chivu Stoica, DG al CFR la 7.03.1948, sursa foto: Album “20 de ani de la Eroicele Lupte ale Muncitorilor Ceferiști, 1933-1953”
Noul depou inaugurat la 7.03.1948 deținea 11 linii și 22 de canale de revizie. Remiza deținea acum spații corespunzătoare pentru operațiunile specifice iar atelierele și toate încăperile dețineau utilaje, ustensile, instalații, toate mult mai avansate din punct de vedere tehnic. Spre deosebire de primii ani, depoul deținea acum și evacuări speciale pentru fum, iluminat special și multe alte dotări care veneau în sprijinul muncitorilor de acolo.
În anii 60 pe regionala Craiova vitezele de deplasare pe calea ferată au crescut astfel că a fost necesară dotarea depolului cu alte locomotive seria 150.000 și 142.000. Se ajunge astfel la o bornă de 139 de locomotive cu abur în dotare. În ciuda acestei măriri a materialului rulant de tracțiune cu abur, se pune din ce în ce mai des problema depășirii tehnice a acestora și înnoirea întregului parc cu locomotive diesel și mai ales electrice. Aceste idei se conturează astfel că depoul CFR Craiova marchează un moment istoric în 1962. În acel an intră pe porțile depoului din Bănie prima locomotivă diesel-electrică, cu numărul de parc 039. La acea vreme acest tip de locomotive era cel mai performant și modern din țară. După acest moment istoric, depoul Craiova își mărește constant parcul de LDE, depășind chiar și borna de 100! Odată cu sosirea locomotivelor diesel-electrice la depoul craiovean a fost necesară o nouă modernizare a instalațiilor și dispozitivelor din depou, modernizare care s-a și realizat. Tot după 1962 depoul s-a extins din nou cu câteva ateliere anexe și un sector pentru reparații curente. Evenimentul de referință din 1962 a produs și alte efecte pozitive. Printre acestea școlarizarea celor mai buni mecanici de locomotive cu abur pentru locomotivele diesel. De asemenea cei mai buni fochiști au fost instruiți pentru funcția de mecanic ajutor. Instruirea și școlarizarea a fost una continua, astfel încât în decursul a doar câțiva ani în cadrul Grupului Școlar CF din Craiova s-au format peste 400 de mecanici și mecanici ajutor. Perseverența și seriozitatea au permis depoului Craiova ca în 1965 muncitorii de acolo să poată realiza prima reparație tip RR a unei locomotive diesel-electrice. Astfel, în ianuarie 1965 locomotiva DA 051 era prima care beneficia de reparație tip RR la depoul din Bănie. Modernizarea depoului CFR Craiova a fost una accentuată, lucru de departe pozitiv. Dovadă stau cifrele, astfel că în 1962 depoul de pe malul stâng al Jiului deservea toate trenurile doar cu locomotive cu abur în timp ce 7 ani mai târziu 99% din totalul trenurilor deservite de Craiova erau în frunte cu locomotive diesel-electrice.
Apogeul depoului CFR Craiova este atins în 1969 atunci când în inventarul acesuia intră prima locomotivă electrică produsă la Electroputere Craiova ! EA 039 realizată integral la uzina din oraș a intrat în serviciu. Apariția locomotivelor electrice a impus o nouă modernizare a depoului craiovean care a conținut amenajări speciale necesare întreținerii, reparării și exploatării acestor locomotive. Tot în 1969 depoul Craiova a mai primit și 6 locomotive tip LDH, dintre care 4 cu o putere de 700 CP și 2 mai puternice, de 1200 CP. Apariția acestor tip de locomotive, atât hidraulice cât mai ales electrice a impus o nouă instruire a mecanicilor. Specializarea acestora pentru a putea exploata locomotivele electrice în parametrii optimi a fost realizată la Brașov. Cursurile teoretice au durat 21 de zile, partea de teorie fiind consolidată cu parte practică la bordul electricelor. Practica avea aceeași durată ca și partea de teorie. De asemenea și majoritatea meseriașilor din depou au fost instruiți teoretic în vederea realizării reviziilor și reparaților la locomotivele electrice.
Astăzi, depoul CFR Craiova deține un total de 69 de locomotive. Dintre acestea 44 sunt locomotive electrice ( tip EA și ED-modernizare PROMAT), 18 sunt locomotive diesel-electrice-LDE cu o putere de 2100 CP. Nu în cele din urmă se adaugă 6 locomotive tip LDH (diesel-hidraulică) cu o putere de 1250 CP și o locomotive tip DEM cu puterea de 2300 CP. Despre această locomotivă unică și la depoul Craiova cât și în întegul peisaj feroviar românesc, ea reprezintă un mijloc de tracțiune realizat total de către români după 1989. Locomotiva DEM de 2300 CP este realizată integral în cadrul uzinelor Remarul 16 februarie din Cluj-Napoca, fiind expusă de asemenea la cel mare târg de material rulant din lume, “InnoTrans” din capitala Germaniei, Berlin. Locomotiva botezată “Carpathia” a fost ideea inginerului Horea Galoş care a lucrat mai bine de trei decenii în cadrul uzinelor clujene. DEM “Carpathia” a fost la momentul anilor 2009-2010 în top trei privind partea de motorizare. Locomotiva prezintă un motor Caterpilar de 2300 de cai putere și care respecta cele mai înalte norme de poluare, fiind un motor euro 5. Carpathia are la bază modelul vechi al locomotivei tip LDE 2100 însă asemănările între ele sunt foarte puține cu precizarea că marele avantaj al locomotive DEM este că care are sistemul de tracţiune pe curent alternativ, fiind astfel foarte economică. Astăzi, în cadrul depoului CFR Craiova activează și secţia IRLU Craiova, reprezentând punctul de lucru al SC CFR IRLU SA, filiala a SNTFM CFR Marfa SA.

Aniversarea depoului CFR Craiova

EA 330 CFR Marfă a depoului Craiova în Medgidia, județul Constanța, CFR- Istorie și cotidian, august 2021

Depoul CFR Craiova rămâne în istorie prin bogăția și multitudinea materialului rulant care a fost în slujba acestuia și mai ales prin onoarea de a fi amplasat în orașul care a dat țării un simbol al industriei feroviare românești-ELECTROPUTERE CRAIOVA! Borne importante precum prima locomotivă diesel sau electrică care au intrat pe poarta depoului vor rămâne pentru totdeauna în istoria feroviară craioveană și națională. Mulțumiri colegilor de la CFR Marfă pentru ajutorul in întocmirea acestui articol.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top